Sun, 05 / 2020 8:26 PM | Thiện Hưng

Sáng nay, chư Tăng Viện Chuyên Tu và Phật tử đoàn Sen Trắng tập trung lao động dọn dẹp lại khu vực giảng đường, cắt cỏ quanh vườn và chuẩn bị cho kỳ Huân tu tới sau 4 tháng nghỉ do ảnh hưởng dịch bệnh. 

Niềm vui mọi người được Huân tu trở lại đúng vào lịch lễ Tắm Phật của chùa, được về chùa tu học là một phước may, là niềm hỷ lạc của bao Phật tử sau bao ngày mong đợi. 

Xin giới thiệu một số hình ảnh được ghi nhận:

 

Bài viết cùng chuyên mục