Wed, 08 / 2022 10:51 PM | Ban Biên tập

Sáng ngày 03/08/2022, TT. Thích Nhuận Trí – Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Phó Thiền chủ Hạ trường đã quang lâm Trí Thắng đường trường hạ Chùa Vạn Thiện, chia sẽ khái quát về những mùa an cư kiết hạ của Đức Phật đến chư hành giả an cư.

Mùa an cư đầu tiên vào ngày rằm tháng 6, sau khi thành đạo được hai tháng, Đức Phật chuyển bánh xe pháp tại vườn Lộc Uyển. Tùy theo quốc độ mà ngày nhập hạ sai biệt, ngày Đức Phật nhập hạ là ngày đầu mùa mưa. Trong mùa an cư ngày 20 tháng 6 Đức Thế Tôn thuyết bài Kinh Vô Ngã Tướng đến cho 5 vị Tỳ kheo, cuối thời pháp các Ngài đã thành tựu Thánh quả A-la-hán. Như vậy là chỉ 5 ngày đầu tiên của mùa an cư thứ nhất, Đức Thế Tôn đã thuyết pháp tiếp độ được 5 vị Thánh Tăng đầu tiên để mở đầu cho công cuộc hoằng pháp của Ngài.

Sau khi tiếp độ đức vua Bình Sa Vương và tiếp nhận ngôi Tịnh xá Trúc Lâm ngôi Tịnh xá đầu tiên trong Phật Giáo gần thành Vương Xá, chính tại nơi này, Đức Thế Tôn đã cùng với chư Tăng nhập hạ suốt 3 mùa an cư. Tuy nhiên, chúng ta nên hiểu là không phải Ngài ở suốt nơi này 3 năm mà Ngài chỉ ở suốt 3 tháng mùa mưa rồi Ngài tiếp tục du hành thuyết pháp cho đến mùa mưa thì Ngài lại trở về Trúc Lâm Tịnh xá an cư.

Trong mùa an cư thứ năm, Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề cùng với 500 cũng nữ dòng họ Thích đã tự cạo tóc đắp y, đi bộ từ Kapilavathu đến Vesāli để xin Đức Phật cho nữ giới xuất gia. Ngài đã chế định bát kỉnh pháp, từ đó hội chúng Tỳ kheo ni đã xuất hiện, Giáo hội Tỳ kheo ni đã được thành lập, tứ chúng đã có mặt đầy đủ kể từ đây.

Vào mùa hạ thứ bảy, Đức Phật đã ngự lên cung trời Đao Lợi để thuyết giảng cho thân mẫu của ngài, là vị thiên tử ở cõi trời Đâu Suất trong suốt 3 tháng mùa mưa. Sau khi nghe xong thời pháp, vị thiên tử đắc được Thánh quả Tu-đà-hoàn.

Mùa an cư thứ mười Có hai nhóm Tỳ khưu trong thành Kosambi bất hòa với nhau, Thế Tôn khuyên ngăn không được nên Ngài đi vào rừng Pa-ri-ley-ya-ka một mình và trải qua mùa an cư tại đây với sự hộ độ cúng dường của một con voi và một con khỉ.

Mùa an cư cuối cùng của Đức Thế Tôn diễn ra tại ngôi làng Bê-lu-va gần kinh thành Vê-sa-li. Trong mùa hạ này, Ngài lâm trọng bệnh nhưng vẫn để tiếp tục hoằng pháp độ sinh. Đức Thế Tôn nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa tại đây rồi tiếp tục du hành về nhiều nơi và cuối cùng là Kushinagar, tại đây Ngài thị hiện Niết Bàn vào ngày trăng tròn tháng Vesak.

49 mùa an cư kiết hạ của Đức Thế Tôn đã trải qua, những bước chân của Ngài và chư Tăng trên khắp nẻo đường thuyết pháp tế độ chúng sanh cho đến nay vẫn còn lưu lại. Đó là hình ảnh đẹp, tấm gương sáng về một bậc vĩ nhân duy nhất trong tam giới này.

Bài viết cùng chuyên mục