Mon, 03 / 2020 8:39 PM | Ban Biên tập

Gần một tháng qua, các Thầy các Chú dù bận nhiều công việc nhưng ngày nào cũng dành thời gian chia phiên vào đây vun tưới, vườn dừa như cảm nhận được tấm lòng của người chăm sóc nên đã dần hồi sinh.

Sáng ngày 22/3/2020, nhóm Phật tử Sen Trắng khoảng 20 người đã về Viện Chuyên Tu 1 làng Vạn Hạnh để phụ Đại chúng tiếp tục dọn dẹp vườn dừa ngăn nắp hơn, sạch sẽ hơn như để an ủi những hàng cây cũng chịu nhiều hoạn nạn, đau khổ.

Điều làm cho Sư phụ và các Thầy xúc động khi cô Thanh Năng trưởng đoàn dẫn cả đoàn công quả đến chào Sư phụ để về và đưa một phong bì cúng dường với lời nói làm nao lòng người: “Bạch Sư phụ, đây là tiền của mấy em công nhân nhóm Sen Trắng bán máu, chúng con xin cúng dường xây dựng Viện Chuyên Tu.”

Thế đó, Viện Chuyên Tu không chỉ được dựng lên từ mồ hôi, nước mắt, mà bây giờ còn có máu của Phật tử nghèo.

Xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh được ghi nhận:

Bài viết cùng chuyên mục