Sun, 12 / 2017 10:26 PM | Ban Biên tập

NHỚ VỀ MẸ

Mẹ, con không về được Mẹ ơi!
Ba mươi năm thoáng chốc đã qua rồi
Cũng ngày ấy con không còn có Mẹ
Giờ trong con bao nỗi nhớ khôn nguôi…

Nhớ về Mẹ thời con còn thơ ấu
Được bên Mẹ, hạnh phúc cả đời con!

Kính tặng Sư phụ
Thị giả Thiện Chân

 

Bài viết cùng chuyên mục