Tue, 10 / 2017 1:56 PM | Ban Biên tập

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ! 

Kính Bạch Sư Phụ, Con thật nghẹn lòng sau khóa Huân tu thứ 10 Đạo tràng Ánh Tuệ.

Con xin bộc bạch đôi lời kính dâng lên Sư Phụ cùng bạn đồng tu.

Bao ước nguyện nay đã thành sự thật

Ánh Tuệ mở ra, cung nghinh đón bậc Thầy

Khóa huân tu đầu với chủ đề ̀”Tình Mẹ”

Lễ Vu Lan xúc động suối lệ rơi

Thầy dạy chúng con thấu hiểu sâu tình Mẹ

Ân đức sinh thành hai đấng song thân

Rồi tiếp đến dần, dần từng khóa

Chánh pháp Thầy truyền, đón nhận bớt vô minh

Niềm hạnh phúc có Thầy nhân lên gấp bội

Bớt cái tôi, buông bỏ tham – sân – si

Lời Thầy dạy bạn ơi xin ghi nhớ

Đó mới là đền ơn, trả nghĩa kính dâng Thầy

Khóa Huân tu thứ 10 nay nghe Thầy khép lại

Chẳng phải lễ Vu Lan mà suối lệ tràn mi

Con thấu hiểu Phật sự, mỗi ngày thêm chất nặng

Sức khỏe của Thầy còn yếu, không cho phép Thầy ơi

Nhưng Thầy gắng vì chúng sanh, chúng con là đệ tử

Bởi hai Miền xa cách đôi nơi

Thầy vẫn gắng quên đi mệt mỏi

Truyền bá Đạo vàng đi khắp muôn nơi

Chẳng mấy nữa Huân tu kỳ tới

Trên pháp tòa vắng bóng Thầy rồi

Mình Sư Chú đảm cả hai công việc 

Quặn trong lòng chúng con mong Sư Phụ lắm, Sư Phụ ơi!

Vì quá xa nên tạm thời gián đoạn

Chốn ̀quê nhà con xin thệ nguyện

Tinh tấn tiến tu là Thầy dạy, Thầy mong

Sau buổi công phu hàng ngày con kính nguyện

Xin Chư Phật mười phương thùy từ gia hộ

Sư Phụ chúng con nhiều sức khỏe, mãi bình an

Tuệ đăng thường chiếu, là cội Tùng vững chãi

Luôn chở che cho hàng Phật tử chúng con.

                                         

                       Con Phật tử Diệu Dung- Hải Dương, Kính dâng Sư Phụ.

 

Bài viết cùng chuyên mục