Sun, 12 / 2017 7:13 AM | Ban Biên tập

NHỚ MÁ

Ngày 30/12/2017 (13/11 âm lịch),
Tưởng nhớ 30 năm, ngày Má ra đi.

Thêm lần nữa con không về thăm Má
Hồn hoang lạnh như lạc giữa trùng khơi
Kiếp mồ côi ai thấu lòng con dại
Má đi rồi con nhớ mãi khôn nguôi . . .

Rồi đêm nay lặng lẽ bên án thờ
Nhìn khói hương con chạnh lòng thương nhớ
Má còn đây mà ngút cõi xa mờ
Lòng cứ ngỡ Má ngồi đang kể chuyện
Con an giấc quyện đầu trên tay Má
Bao muộn phiền trút lại giữa hư không
Má vụt đi làm sao con níu giữ
Má đi rồi, con tìm Má nơi đâu?

Dưới đèn khuya con dâng lời khấn nguyện
Má an lành miên viễn chốn Lạc Bang
Tiếng kinh sớm rơi từng trang thánh thót
Nhà Từ phụ, Má an nghỉ ngàn thu.

TT. Thích Thiện Thuận

Bài viết cùng chuyên mục