Tue, 09 / 2020 9:24 PM | Thiện Hưng
Sáng ngày 01/9/2020 (14/7 âm lịch), Sư phụ và đại chúng chính thức cử hành lễ An vị kim thân tôn tượng các đức Phật tại chánh điện chùa Vạn Thiện trong bối cảnh hạn chế tập trung vì dịch bệnh. Ngôi chánh điện trang nghiêm với cách tôn trí theo ba tầng cấp: tầng trên cùng tôn trí tượng đức Bổn sư Thích Ca; tầng giữa tôn trí bộ tượng Tam thánh Tây phương; tầng dưới cùng tôn trí bộ tượng Đức Phật Dược Sư.
Sau đó, đại chúng xuất gia và tại gia vân tập đảnh lễ khánh tuế Sư phụ nhân ngày tự tứ, ngày chúng Tăng thọ tuối đạo (hạ lạp). Thầy Thiện Hưng đại diện chúng đệ tử dâng lời tác bạch cầu chúc Sư phụ tăng long phước thọ làm chỗ dựa cho các hàng đệ tử. Sư phụ đáp từ cảm ơn sự tận tụy hy sinh của các đệ tử xuất gia và sự tận tâm phụng sự Tam bảo của các đệ tử tại gia suốt thời gian di dời Viện Chuyên Tu; đồng thời, Người khuyên nhắc đệ tử cố gắng tinh tấn tu học trong dòng đời vô thường.
Giờ quá đường, đại chúng Phật tử tác pháp cúng dường trai Tăng cho các thầy. Phật tử Diệu Hỷ đại diện dâng lời tác bạch ngắn gọn và Sư phụ đáp từ nhắc lại công ơn sanh thành dưỡng dục của song thân mà một người con cần phải biết ơn và mong đền ơn. Các Phật tử dâng pháp y cúng dường, và nhiều Phật tử đã dâng cúng tịnh tài gieo duyên cùng chúng Tăng chùa Vạn Thiện.
Hôm nay cũng là ngày húy kỵ Thân phụ của Sư phụ, cố Sa Di Bồ Tát giới Thiện Âm. Anh chị em của Sư phụ từ Châu Đốc về tham dự và cầu nguyện cho Thân phụ được tái sanh về với Phật. 
Bài viết cùng chuyên mục