Sun, 11 / 2019 8:34 PM | Thiện Hưng

Hình ảnh Tiểu Ban hành đường

Đầu giờ chiều lúc 2 giờ 30, NT. Thích nữ Giới Châu, trụ trì chùa Quang Minh Mỹ Quốc, chia sẻ pháp thoại đến hội chúng trong khóa tu học Phật pháp lần thứ 10. Trong bài chia sẻ, Ni trưởng đã thuyết giảng cách trở thành người Phật tử cần phải quy y Tam bảo, thọ trì năm giới và đời sống trải nghiệm tại Mỹ.

Hình ảnh buổi thuyết giảng:

Lúc 15 giờ 30 TT. Thích Thiện Thuận và NT. Thích nữ Giới Châu có buổi vấn đáp Phật pháp. Trong buổi vấn đáp, đại chúng đã đặt nhiều câu hỏi bị vướng mắc trong cuộc sống đời thường. Buổi vấn đáp kết thúc lúc 17 giờ 30.

Sau thời vấn đáp, TT. Thích Thiện Thuận đã có buổi truyền trao Tam quy Ngũ giới đến các hành giả.

Hình ảnh lễ Quy y Tam bảo:

Lúc 19 giờ 00 đại chúng vào thời tịnh độ, tụng kinh A Di Đà.

Hình ảnh thời tịnh độ:

TT. Thích Thiện Thuận và TT. Thích Hạnh Bảo có buổi giáo giới các tân Sa Di

Lúc 20 giờ 00 buổi thi trắc nghiệm giáo lý, gồm 30 câu hỏi nội dung trong Phật học phổ thông. Đại chúng rất hoan hỉ khi được học hỏi và trắc nghiệm những kiến thức đã được học.

Hình ảnh thi trắc nghiệm:

Lúc 21 giờ 30 đại chúng ngồi tỉnh tọa, 22 giờ 00 đại chúng nghỉ ngơi, kết thúc ngày tu học thứ hai trong khóa tu học Phật pháp lần thứ 10.

Ban TTTT khóa tu

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục