Mon, 01 / 2020 10:14 PM | Ban Biên tập

Từ sáng sớm ngày mùng 3 tết Canh Tý năm 2020 đã có nhiều Phật tử đến Viện Chuyên Tu viếng thăm và chúc tết Thượng tọa Trụ trì.

Xin giới thiệu một số hình ảnh được ghi nhận:

Bài viết cùng chuyên mục