Sat, 11 / 2019 2:45 PM | Thiện Hưng

Sau nhiều ngày chuẩn bị, đến nay ngày 01/11/2019, khóa tu học Phật pháp lần thứ 10 được tổ chức từ ngày 01-03/11/2019 được chính thức bắt đầu. Chư Tôn đức từ các nước Việt Nam, Hàn Quốc, Phần Lan, Mỹ Quốc đã quang lâm về chùa Quang Tu, Thành phố Dae-jeon, Hàn Quốc. Điều đặt biệt trong khóa tu lần thứ 10 là sự kết hợp tổ chức chung cho người Hàn và người Việt.  

Khóa tu học lần thứ 10 tại Hàn Quốc chính thức bắt đầu lúc 14 giờ 00. BTC đã họp rà soát lại tất cả mọi việc. Sau đó lúc 16 giờ 00 đại chúng cung thỉnh TT. Thích Thiện Thuận – Trưởng BTC khóa tu quang lâm pháp tòa Vấn đáp Phật pháp đến các hành giả.

Trong buổi Vấn đáp các hành giả đã đặt nhiều câu hỏi vướng mắc trong đời sống và được Thượng tọa giải thích tường tận, giúp Phật tử vận dụng và xử lý tốt hơn khi ứng dụng giáo pháp vào công việc hằng ngày.

Xin giới thiệu một số hình ảnh buổi vấn đáp:

Sau giờ dùng tối, lúc 19 giờ 00, đại chúng vân tập về Đại hùng Bửu điện tụng kinh A Di Đà.

21 giờ 00, chư Tôn đức trong Ban Quản giới tử, sinh hoạt giới tử.

Hình ảnh sinh hoạt giới tử:

Lúc 21 giờ 30 chương trình khóa tu học được tiếp tục qua thời ngồi thiền, giúp hành giả lắng đọng thân tâm. Ngày đầu tiên của khóa tu học đã khép lại sau thời thiền tọa, lúc 22 giờ 00 đại chúng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày thứ hai của khóa tu học lúc 4 giờ 30 sáng ngày 2/11/2019.

Hình ảnh thiền tọa:

Ban TTTT khóa tu

 

Bài viết cùng chuyên mục