Sat, 08 / 2018 10:21 PM | Ban Biên tập

Trong chuỗi sự kiện lễ tự tứ tại Viện Chuyên Tu 1, ngày 14/07/Mậu Tuất, sau lễ cúng dường trai tăng, lúc 11 giờ 30, chư Tăng Viện Chuyên Tu, chư Tăng chùa Liên Trì Tp. Vũng Tàu cùng nam nữ Phật tử vân tập về chánh điện dâng lời mừng khánh tuế TT. Thích Thiện Thuận Trụ trì Viện Chuyên Tu và ĐĐ. Thích Thiện Thông Trụ trì chùa Liên Trì Tp. Vũng Tàu.

BBT xin giới thiệu một số hình ảnh được ghi nhận:  

Chúng đồ tử đồ tôn đối trước Giác linh Sư Ông Viện chủ dâng lời khánh tuế và nhớ lại công hạnh của Sư Ông lúc sanh tiền

Sau lời tác bạch dâng lên Giác linh Sư Ông của sư chú Thích Thiện Thông, đại chúng cung thỉnh TT. Trụ trì cùng sư chú Thiện Thông quang lâm về chánh điện chứng minh cho hàng đệ tử xuất gia và tại gia dâng lời mừng khánh tuế.

ĐĐ. Thích Thiện Hưng đại diện dâng lời mừng khánh tuế. “Mùa hạ đến rồi mùa hạ qua, hôm nay đã là ngày cuối cùng chư Tăng mãn hạ, ngày chư Phật hoan hỉ. Tất cả hàng đệ tử chúng con được quỳ dưới chân Thầy, đối trước Tam bảo, chúng con xin dâng lời mừng khánh tuế Thầy cùng Sư chú thêm một tuổi hạ, cầu nguyện chư Phật gia hộ cho Thầy và Sư chú được nhiều sức khỏe, thuận lợi trong việc hoằng hóa độ sanh… Trong ba tháng vừa qua, chúng con đã vân tập nơi các trụ xứ An cư để thúc liễm thân tâm trau dồi giới đức. Sự thành tựu tuy có nhưng chỉ là những trải nghiệm nhỏ nhoi nhất định. Chúng con kính mong Thầy và Sư chú chỉ dạy chúng con những đạo lý để có thêm hành trang trên bước đường tu học.

 TT. Trụ trì Viện Chuyên Tu có lời huấn từ đến tất cả Tăng chúng và Phật tử. Thượng tọa nêu lên hai chữ “Nhân duyên” trong nhà Phật: “Mới ngày đầu tiên khi các con đến Viện Chuyên Tu xin xuất gia tu học đó là nhân duyên, đến khi các con đi học hoặc đến các trú xứ khác cũng là nhân duyên,… Thầy đã quán chiếu và trải nghiệm hai chữ nhân duyên này hơn mấy mươi năm rồi, bao buồn vui… cũng từ hai chữ Nhân duyên! Giờ đây Thầy mới hiểu được hai chữ “Nhân duyên”.

Hôm nay Thầy rất vui khi mấy đứa con về đây thăm Thầy. Thầy mong rằng, cho dù ở đâu, mấy đứa con cũng tu học thật tốt và sống xứng đáng với niềm tin của người Phật tử…”.

Sau lời huấn từ của Thượng tọa Trụ trì, đại chúng nhất tâm đảnh lễ cúng dường Tam bảo và chụp ảnh lưu niệm.

BBT

Bài viết cùng chuyên mục