Mon, 01 / 2020 8:14 AM | Ban Biên tập

Từ 04 giờ sáng sớm mùng 2 tết, đã có đoàn Phật tử từ An Giang đến Viện Chuyên Tu chúc tết Sư phụ và chư Tăng. Nhiều đoàn Phật tử từ các nơi đến thăm và chúc tết trong không khí hân hoan đầy sắc màu của những tà áo dài truyền thống.

Xin giới thiệu một số hình ảnh được ghi nhận:

19 giờ cùng ngày, Sư phụ và chư Tăng đã về Viện Chuyên Tu 2 đảnh lễ tháp Sư ông và tụng thời kinh Dược Sư cầu an cho bà con Phật tử địa phương Long Thành. Sau đó Sư phụ lì xì cho Phật tử và có buổi sinh hoạt giao lưu đầu năm.

Xin giới thiệu một số hình ảnh được ghi nhận:

Bài viết cùng chuyên mục