Mon, 08 / 2018 9:25 AM | Ban Biên tập

Vào lúc 08 giờ 00 ngày 30/7/2018 (18/6 âm lịch), 160 vị Tăng Ni ẩn tu tại chân núi Thị Vải khu làng Vạn Hạnh tập trung về chùa Vạn Thiện, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ tụng Kinh Phạm Võng dưới sự chứng minh của HT. Thích Giác Châu, chủ trì của TT. Thích Thiện Thuận. Nhân sự kiện này, Ban Thiện nguyện Ánh Đạo đã cúng dường số tịnh tài 50 triệu đồng đến chư Tăng Ni để tạo phương tiện sinh hoạt cho đời sống ẩn cư.

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận tại buổi tụng Kinh Phạm Võng:

Đoàn Phật tử Sen Trắng do Thanh Năng hướng dẫn cùng với 40 Phật tử là công nhân tại Thủ Đức, Bình Dương cũng đã vân tập về chùa Vạn Thiện để lao động, dọn dẹp cảnh quan trên tinh thần phụng sự Phật pháp không cầu phước báo, mà chỉ có tấm lòng trong sáng của người Phật tử lặng thầm hộ trì Tam bảo.

Bài viết cùng chuyên mục