Mon, 03 / 2020 8:49 PM | Ban Biên tập

BBT. Kính thưa quý Phật tử.

Chỉ có người từng sống, từng chứng kiến đổi thay thời cuộc thì mới có thể nói lên được tiếng nói trung thực nhất của sự biến thiên ấy. Sư phụ Thích Thiện Thuận là người gắn liền với mọi hoạt động của Viện Chuyên Tu từ thời sơ khai, là gạch nối giữa quá khứ và hiện tại của ngôi chùa này, là người tấu lên những cung bậc lay động trái tim hàng triệu người con Phật khắp năm châu tại Viện Chuyên Tu làng Vạn Hạnh này.

BBT xin trân trọng giới thiệu lần lượt loạt bài viết của Sư phụ đến quý Phật tử.

Bài viết cùng chuyên mục