Wed, 08 / 2022 4:57 AM | Thiện Hưng

Sáng ngày 02/08/2022, TT. Thích Nguyên Bình – UVTT. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Bà Rịa, Trụ trì chùa Long Quang đã quang lâm Trí Thắng đường Trường hạ chùa Vạn Thiện giảng dạy cho đại chúng chủ đề “Lộ Trình Tu Tập Theo Kinh Hoa Nghiêm” phần tiếp theo.

Trong buổi chia sẻ, Thượng tọa đã nói về năm loại phước báu mà chúng ta nên tạo đồng thời phải biết cách gìn giữ và duy trì. Nếu chúng ta hết phước thì những tai họa đến sẽ không lường được, có câu phước bất trùng lai, họa vô đơn chí.

Trong kinh Hoa Nghiêm Trưởng giả Giải Thoát nhờ có phước báu mà mọi việc thuận lợi. Đồng thời, ba đức tính tốt đó là Trí tuệ, phước đức và lòng tốt đã giúp ông thành tựu mọi việc.

Thiện Tài đi tham học các nơi gặp nhiều chông gai và thuận lời, thế nhưng đối với Ngài gai góc là huy hoàng, tiếp xúc đủ thành phần nhưng không hề chống trái, ngược lại mọi người đều có cái hay để Ngài học ở nhiều khía cạnh khác nhau.

Thiện tài đã gặp Ngài Di Lặc, đồng thời Thiện Tài vào Lâu các và thấy tất cả công hạnh của Đức Phật đã làm trong quá khứ, hiện tại cho đến vị lai, Lâu các ở đây là tiêu biểu cho Pháp thân Phật.

Ban TT-TT hạ trường

Bài viết cùng chuyên mục