Thu, 08 / 2019 7:25 AM | Ban Biên tập

LỊCH GIẢNG THÁNG 9/2019
của TT. Thích Thiện Thuận

Thời gian Địa điểm
15 giờ 00
Ngày 01/09/2019
(nhằm 03/08 âm lịch)
HỘI TRƯỜNG
30 Orange Grove Road SG 258352
Singapore
08 giờ 30
Ngày 18/09/2019
(nhằm 20/08 âm lịch)
CHÙA LỘC THỌ
Xóm Chiếu, xã Vĩnh Ngọc,
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
19 giờ 00
Ngày 18/09/2019
(nhằm 20/08 âm lịch)
TỊNH XÁ NGỌC PHÁP
06 Hồng Lĩnh, phường Phước Hòa,
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
07 giờ 00
Ngày 22/09/2019
(nhằm 24/08 âm lịch)

Huân tu lần thứ 68
VIỆN CHUYÊN TU 2
Ấp Bình Lâm, xã Lộc An,
Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

19 giờ 00
Ngày 29/09/2019
(nhằm 01/09 âm lịch)

CHÙA PHẬT HỌC XÁ LỢI
89B Bà Huyện Thanh Quan
Phường 7, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

 

Thân mời Quý Phật tử về tham dự

BBT.

Bài viết cùng chuyên mục