Ngày 20/12/2017 (nhằm 30/10 âm lịch) – Huân tu lần thứ 47 tại VIỆN CHUYÊN TU 2 Ấp Bình Lâm, xã Lộc An, Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai