Fri, 10 / 2019 5:01 PM | Ban Biên tập

LỊCH GIẢNG THÁNG 11/2019
của TT. Thích Thiện Thuận

Thời gian Địa điểm
Ngày 02-03/11/2019
(nhằm 06-07/10 âm lịch)
KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP
TẠI HÀN QUỐC LẦN THỨ 10
Chùa Quang Tu (光 修 寺)
Gwangsusa Temple: 26, 63beon-gil, Hakhaseo-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of Kroea
광수사: 대전광역시 유성구 학하서로63번길 26 (계산동)
07 giờ 00
Ngày 17/11/2019
(nhằm 21/10 âm lịch)

Huân tu lần thứ 70
VIỆN CHUYÊN TU 2
Ấp Bình Lâm, xã Lộc An,
Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

19 giờ 00
Ngày 24/11/2019
(nhằm 28/10 âm lịch)

CHÙA PHẬT HỌC XÁ LỢI
89B Bà Huyện Thanh Quan
Phường 7, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

 

Thân mời Quý Phật tử về tham dự

BBT.

Bài viết cùng chuyên mục