Fri, 09 / 2017 9:08 PM | Ban Biên tập

LỊCH GIẢNG THÁNG 10/2017
của TT. Thích Thiện Thuận

Thời gian Địa điểm
Ngày 06-08/10/2017
(nhằm 17-19/8 âm lịch)
KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP LẦN THỨ 6
TẠI HÀN QUỐC
Chùa Quán Môn 111, Baumoe-ro 7-gil, Seocho-gu,

Seoul, Republic of Korea.
(觀門寺 – Gwan Mun Sa – 관문사)
서울 서초구 바우뫼로7길 111
( 대한불교천태관문사, 우면동 56).
 Ngày 15/10/2017
(nhằm 26/8 âm lịch)
Huân tu lần thứ 46
VIỆN CHUYÊN TU 2
Ấp Bình Lâm, xã Lộc An,
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
19 giờ 00
Ngày 22/10/2017
(nhằm 03/9 âm lịch)
CHÙA PHẬT HỌC XÁ LỢI
89B Bà Huyện Thanh Quan
phường 7, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Thân mời Quý Phật tử về tham dự

BBT.

Bài viết cùng chuyên mục