Sat, 09 / 2022 9:12 PM | Ban Biên tập

LỊCH GIẢNG THÁNG 9/2022
của TT. Thích Thiện Thuận

Thời gian Địa điểm
08 giờ 00
Ngày 18/09/2022
(nhằm 23/08 âm lịch)
HUÂN TU LẦN 93

VIỆN CHUYÊN TU 2

Ấp Bình Lâm, xã Lộc An
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

08 giờ 00
Ngày 25/09/2022
(nhằm 30/08  âm lịch)
CHÙA PHẬT HỌC XÁ LỢI

89B Bà Huyện Thanh Quan
Phường 7, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

19 giờ 00
Ngày 25/09/2022
(nhằm 30/08  âm lịch)
CHÙA PHẬT HỌC XÁ LỢI

89B Bà Huyện Thanh Quan
Phường 7, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

 

Thân mời Quý Phật tử về tham dự

BBT.

Bài viết cùng chuyên mục