Sat, 11 / 2019 9:49 PM | Ban Biên tập

Trong khuôn khổ các chương trình tu học của Hội thảo Hoằng pháp tại tỉnh Lâm Đồng, Thượng tọa Thích Thiện Thuận sẽ thuyết giảng theo lịch sau:

1. Lúc 18 giờ 00 ngày 02/12/2019, giảng tại chùa Tuệ Quang, 19 Ngô Quyền, phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
2. Lúc 07 giờ 30 ngày 04/12/2019, giảng tại chùa Linh Sơn, 120 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Trân trọng thông báo và kính mời quý Phật tử tham dự.

BBT.

Bài viết cùng chuyên mục