Sun, 11 / 2022 6:10 PM | Ban Biên tập

LỊCH GIẢNG THÁNG 11/2022
của TT. Thích Thiện Thuận

Thời gian Địa điểm
14 giờ 00
Ngày 13/11/2022
(nhằm 20/10 âm lịch)
CHÙA DIỆU PHÁP

188 Nơ Trang Long, Phường 13,
Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

08 giờ 00
Ngày 20/11/2022
(nhằm 27/10 âm lịch)
HUÂN TU LẦN 95

VIỆN CHUYÊN TU 2

Ấp Bình Lâm, xã Lộc An
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

09 giờ 00
Ngày 24/11/2022
(nhằm 01/11 âm lịch)
CHÙA HÒA KHÁNH

215 Phan Văn Trị, phường 11
Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

08 giờ 00
Ngày 27/11/2022
(nhằm 04/11 âm lịch)
CHÙA PHẬT HỌC XÁ LỢI

89B Bà Huyện Thanh Quan
Phường 7, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

19 giờ 00
Ngày 27/11/2022
(nhằm 04/11 âm lịch)
CHÙA PHẬT HỌC XÁ LỢI

89B Bà Huyện Thanh Quan
Phường 7, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

 

Thân mời Quý Phật tử về tham dự

BBT.

Bài viết cùng chuyên mục