Sat, 10 / 2022 2:38 PM | Ban Biên tập

LỊCH GIẢNG THÁNG 10/2022
của TT. Thích Thiện Thuận

Thời gian Địa điểm
19 giờ 00
Ngày 12/10/2022
(nhằm 17/09 âm lịch)
TU VIỆN QUẢNG ĐỨC

85-105 Lynch Rd, Fawkner VIC 3060, Australia

19 giờ 00
Ngày 14/10/2022
(nhằm 19/09 âm lịch)
CHÙA QUANG MINH

18 Burke St, Braybrook VIC 3019, Australia

08 giờ 00
Ngày 16/10/2022
(nhằm 19/09 âm lịch)
CHÙA QUANG MINH

18 Burke St, Braybrook VIC 3019, Australia

08 giờ 00
Ngày 23/10/2022
(nhằm 28/09 âm lịch)
HUÂN TU LẦN 94

VIỆN CHUYÊN TU 2

Ấp Bình Lâm, xã Lộc An
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Ngày 28-30/10/2022

(04-06/10 âm lịch)

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP
TẠI HÀN QUỐC LẦN THỨ 11

Chùa Hoàng Hải

(Hwanghae-sa: 10, Yanghak-ro 126beon-gil, Buk-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea.)

황해사: 경상북도  포항시 북구  양학로126번길 10 (학잠동)

 

Thân mời Quý Phật tử về tham dự

BBT.

Bài viết cùng chuyên mục