Fri, 01 / 2021 2:24 PM | Thiện Quang
Thời Gian Địa Điểm

08 giờ 00

Ngày 07/01/2021

(nhằm 25/11 âm lịch)

Lễ Húy kỵ lần thứ 10

Cố HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỒNG HUY

(Khai sơn chùa Vạn Thiện)

Chùa Vạn Thiện, khu phố Tân Hạnh,

Phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT

08 giờ 00

Ngày 20/01/2021

(nhằm 08/12 âm lịch)

Lễ Húy kỵ lần thứ 5

Cố HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN TÁNH

(Sư ông Viện Chuyên Tu)

Chùa Vạn Thiện, khu phố Tân Hạnh,

Phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT

08 giờ 00

Ngày 24/01/2021

(nhằm 12/12 âm lịch)

Huân tu lần 84 – Lễ Tổng kết

VIỆN CHUYÊN TU 2

Ấp Bình Lâm, xã Lộc An

 huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

07 giờ 00

Ngày 31/01/2021

(nhằm 19/12 âm lịch)

CHỢ TẾT TÌNH NGƯỜI – LẦN 1

Khu D2D, ấp Bình Lâm, xã Lộc An

 huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

(cách Viện Chuyên Tu 500m)

19 giờ 00

Ngày 31/01/2021

(nhằm 19/12 âm lịch)

CHÙA PHẬT HỌC XÁ LỢI

89B Bà Huyện Thanh Quan

Phường 7, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 

 

 

Thân mời quý Phật tử về tham dự!

BBT

Bài viết cùng chuyên mục