Fri, 09 / 2019 11:02 PM | Ban Biên tập

Sáng ngày 12/9/2019 tại Viện Chuyên Tu 1, Thượng tọa Trụ trì Thích Thiện Thuận và chư Tăng chính thức tác pháp yết-ma làm lễ thế phát cho ba vị Tịnh hạnh nhơn là Phạm Văn Phúc pháp danh Thiện Độ, Nguyễn Thế Anh pháp danh Thiện Tế, Lê Văn Tuấn pháp danh Thiện Phẩm.

Các chú Tịnh hạnh này đã trải qua thời gian 6 tháng tập sự, tìm hiểu nếp sống của người xuất gia và học thuộc hai thời khóa công phu, được các thầy hướng dẫn cách sinh hoạt đại chúng và dõng mãnh phát nguyện sống đời phạm hạnh, một lòng cầu đạo giải thoát.

Xin giới thiệu một số hình ảnh được ghi nhận:

Bài viết cùng chuyên mục