Tue, 08 / 2018 5:57 AM | Ban Biên tập

Trong chuỗi sự kiện lễ tự tứ tại Viện Chuyên Tu 1, ngày 14/07/Mậu Tuất, lúc 13h30′, chư Tôn đức Giới sư đã quang lâm Đại hùng Bảo điện chứng minh và làm lễ Thế phát cho 5 vị tịnh hạnh nhơn phát tâm xuất gia sống đời phạm hạnh.

Có chư Tôn đức giới sư tại Viện cùng nam nữ Phật tử các nơi và gia đình các em tịnh hạnh nhơn về tham dự. 

Xin giới thiệu một số hình ảnh được ghi nhận trong lễ Thế phát

TT. Trụ trì Viện Chuyên Tu cùng chư Tăng niêm hương bạch Phật 

Quý nam nữ Phật tử đồng hộ niệm gia trì trong buổi lễ

Năm vị tịnh hạnh nhơn nhất tâm cần cầu giới pháp

Trước khi được thế phát, các tịnh hạnh nhơn trải qua kỳ khảo hạch nội dung trong hai thời công phu

Năm vị tịnh hạnh nhơn đã hoàn tất khảo hạch và đại diện dâng lên lời tác bạch cung thỉnh chư Tôn đức tác pháp yết ma tác lễ thế phát

Những phần quà của quý thầy và quý Phật tử trao tặng đến các em để khích lệ tinh thần và chúc mừng

Chư tôn đức cùng các huynh đệ cung thỉnh Thượng tọa trụ trì ghi ảnh lưu niệm

Sau lễ thế phát, Thượng tọa trụ trì đã có buổi thuyết giảng cho quý nam nữ Phật tử, khép lại một ngày tự tứ thật ý nghĩa và ấm áp tình thầy trò nơi chốn núi rừng Thị Vải đầy tình người này. 

BBT

Bài viết cùng chuyên mục