Fri, 01 / 2021 1:55 PM | Thiện Quang

Vào lúc 7h sáng ngày 8/12 AL cùng ngày lễ huý kỵ Sư Ông, dưới sự hướng dẫn của Sư phụ trụ trì, toàn thể đệ tử đệ tôn cố Hoà Thượng viện chủ đã vân tập về Viện Chuyên Tu 2 tại xã Lộc An – Long Thành để thực hiện nghi thức Tảo tháp tại Tịch Quang Tháp, nơi tôn thờ nhục thân Sư Ông nhằm tưởng niệm và ghi nhớ đến công ơn lúc sinh thời Ngài đã dày công dạy dỗ và nuôi dưỡng đạo tâm chúng đệ tử.


Sau khi thực hiện nghi thức tảo tháp, toàn thể môn hạ đã dâng hương tưởng niệm và đảnh lễ tri ân trong ngày huý kỵ lần thứ 4 này.

Bài viết cùng chuyên mục