Sun, 02 / 2019 8:33 PM | Thiện Hưng

Tối ngày 03/02/2019 nhằm ngày 29/12/ Mậu Tuất, chư Tăng và Phật tử tại Viện Chuyên Tu đã vân tập về Đại hùng Bửu điện thiết lễ Sám hối cuối năm. 

Từng hồi chuông nhịp mỏ làm lắng đọng nội tâm, tất cả những niệm trần đều dứt bặt. Hồng danh Chư Phật được xưng tán, gội nhuần tự tánh thanh tịnh nguồn tâm. Thầy Duy na ngân nga xướng tụng, đại chúng nhứt tâm chánh niệm, đồng lễ lạy Hồng danh. Âm thanh ngân vang hòa quyện vào núi rừng Thị Vải, đánh bật tâm niệm si mê, khơi nguồn tuệ giác Bồ đề.

Thời Sám hối hoàn mãn hòa với những ngọn gió Xuân làm tinh thần an vui bất tận. Ngoài kia vườn thiền, đèn, hoa khoe sắc, thì thầm đón Xuân mới về.

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận: 

              

Một số hình ảnh trong vườn thiền về đêm

 

Bài viết cùng chuyên mục