Wed, 12 / 2017 9:28 AM | Thiện Hưng

Ngày 24/12/2017, lúc 10 giờ 00 tại chùa Đại Tinh Tp. Deagu Hàn Quốc, TT. Thích Thiện Thuận và TT. Thích Hạnh Bảo đã quang lâm truyền trao quy giới cho các giới tử phát tâm quy y Tam bảo.

Sau khi niêm hương bạch Phật, nhị vị Thượng tọa đã thực hiện nghi thức truyền giới đến các giới tử.

Với lòng khác ngưỡng cần cầu chánh giới, các giới tử đã nhiếp tâm lắng nghe từng giới và thành tâm đón nhận giới pháp.

Buổi lễ truyền trao quy giới viên mãn trong sự hoan hỉ của toàn thể đại chúng.

Xin giới thiệu một số hình ảnh trong buổi lễ:

BBT.

Bài viết cùng chuyên mục