Thu, 08 / 2019 7:33 PM | Thiện Hưng

Ngày 14/07/Kỷ Hợi chư Tăng và Phật tử Viện Chuyên Tu đã mừng khánh tuế Thượng tọa Thích Thiện Thuận – Trụ trì Viện Chuyên Tu. Trong 3 tháng An cư Kiết hạ, chư tăng đã cấm túc tu học, thúc liễm thân tâm, trao dồi giới, định, tuệ. Trải qua 90 ngày tu học, đại chúng đã trình lên những thành tựu và chưa thành tựu trong cuộc sống tu học của mình để Thượng tọa trụ trì chứng minh, đồng thời mừng khánh tuế Thượng tọa thêm một hạ lạp. Chúng đệ tử dâng lời tác bạch, Thượng tọa đã sách tấn tinh thần tu học, phụng sự đạo pháp của chúng đệ tử và mong rằng các huynh đệ là những xứ giả Như Lai mang giáo pháp phổ biến, truyền dạy đến những nơi hữu duyên.

Sau lời đạo từ của Thượng tọa Trụ trì đại chúng Y giáo phụng hành và đảnh lễ tri ân.

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận:

 

BBT

 

Bài viết cùng chuyên mục