Wed, 07 / 2020 10:48 PM | Ban Biên tập

Sáng ngày 06/7/2020, nhận lời thỉnh cầu của tang chủ Trần Thị Hạ, TT. Thích Thiện Thuận đã thỉnh 100 vị tôn đức Tăng về Viện Chuyên Tu chứng minh Lễ cúng dường Trai Tăng nhân tuần thất thứ ba của Phật tử Trần Quang, pháp danh Thiện Đạo.

Lời tác bạch thống thiết của người vợ mất chồng làm lay động lòng người: “Những tưởng được trăm năm hạnh phúc, nào ngờ vô thường chợt đến đã chia rẽ hai lối, dòng đời nghiệt ngã đã cướp mất người bạn đời yêu quý khiến phu thê chịu cảnh xa thẳm đôi bờ. Ôi! Kẻ ở người đi đau lòng xót dạ, tình nghĩa một đời giờ li biệt nghìn trùng. Đã hẹn ước cùng nhau đi hết quãng đường trần, vui buồn khó nhọc gắn bó bên nhau một lòng son sắt. Có ai ngờ, giữa đường gãy gánh, xót thương đời bể dâu đành chịu cảnh âm dương cách biệt. Giờ tâm can con quặn thắt như đứt từng mảnh, buồn đau cho số phận bẽ bàng, khi hạnh phúc chưa đong đầy thì đầu lại chít khăn tang tiễn người bạn đời tri kỉ.”

 

Bài viết cùng chuyên mục