Wed, 06 / 2020 10:24 PM | Ban Biên tập

Sáng ngày 23/6/2020, dù bận nhiều công việc nhưng Sư phụ trụ trì đã dẫn đại chúng Viện Chuyên Tu vào chùa Vạn Thiện lao động dọn mặt bằng chuẩn bị khởi công xây dựng nhà kho và nhà bếp.

Thật xót ruột khi phải chặt bỏ những cây mít sai trái, cây xoài trĩu quả; và ai cũng tiếc khi dọn hết vườn rau, vườn hoa chiều tím được chăm sóc suốt 3 năm qua. Sư phụ an ủi đại chúng, các pháp vốn sanh diệt đắp đổi nhau là định luật, diệt không phải là mất mà chỉ là chuyển hóa sang hình tưởng khác trong vòng thành trụ hoại không.

 

Bài viết cùng chuyên mục