Thu, 06 / 2020 10:33 PM | Ban Biên tập

Tu hành trong thời kỳ không có Phật thì việc cố tình đập phá, hủy hoại hình tượng của chư Phật với mục đích hủy báng, tiêu diệt Phật pháp cũng có tội tương đồng với việc làm thân Phật chảy máu. Tuy nhiên, khái niệm làm thân Phật chảy máu còn hiểu thêm từ góc độ tinh thần nữa.

Tu sĩ phải thường xem xét lại những việc làm mà ta gọi là “Phật sự” có phải là phụng sự đạo Phật một cách chân thật không, hay là đang làm thân Phật chảy máu?

Bất luận xuất gia hay tại gia, đã là đệ tử Phật thì ai cũng có lòng yêu mến đạo pháp và đều cảm thấy đau lòng khi thấy Phật pháp bị mang tai tiếng do một cá nhân tu sĩ nào đó gây ra. Chỉ có những người không phải là người tu chân thật, chỉ mượn đạo tạo đời thì mới có thể bàng quan vô cảm với nỗi đau chung của những người con Phật chân chính.

Bài viết cùng chuyên mục