Fri, 01 / 2020 9:17 AM | Ban Biên tập
Vào dịp cuối năm, chư Tăng Viện Chuyên Tu tất bật lo công tác dọn dẹp sân vườn, vệ sinh phòng xá và trang trí hoa cảnh tại chùa Vạn Thiện, Viện Chuyên Tu 1 và Viện Chuyên Tu 2 từ ngày 20 đến 23 tháng 01 năm 2020 mới hoàn tất.
Xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại chùa Vạn Thiện:
Xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại Viện Chuyên Tu 1: 
Xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại Viện Chuyên Tu 2:  
Bài viết cùng chuyên mục