Sun, 10 / 2018 8:25 PM | Thiện Hưng

Sáng ngày 27/10/2018, đúng 4 giờ 30’, khí trời se lạnh đang lan tỏa cả không gian trầm tịch, đây là thời điểm thích hợp cho người đệ tử Phật ngồi lại quán xét. Các hành giả xuất gia gieo duyên đã vân tập trang nghiêm nơi bảo điện, chuẩn bị cho thời khóa tọa thiền, tiếng hô canh tọa thiền của TT. Thích Hạnh Bảo âm vang cả không gian, các hành giả tĩnh tâm quán niệm. Kế đến các hành giả tham dự khóa lễ sám hối, tất cả đồng hòa diễn Tôn hiệu chư Phật. Mỗi thời sám hối trôi qua, giúp cho hành giả gạn lọc ba nghiệp, thân an, tâm tịnh để gieo những thiện duyên thù thắng cho tự thân.

6 giờ 00’ các hành giả tiểu thức trong chánh niệm, 7 giờ 00’ ban nghi lễ cung nghi chư Tôn đức quang lâm điện Phật cử hành Lễ xuất gia gieo duyên, các giới tử phủ phục trước chư Tôn đức dâng lời thỉnh sư thể hiện sự khát khao được thực hành nếp sống thanh bần thủ đạo. Chư Tôn đức đăng lâm bảo điện niêm hương bạch Phật, kế đến các hành giả được sám hối cho thân tâm thanh tịnh, đồng thời dâng lời phát nguyện xuất gia gieo duyên: “Chúng con muốn sống đời phạm hạnh thanh cao của một người tu sĩ, để buông xuống những ưu tư phiền não trong lòng, muốn sửa đổi chuyển hóa tập khí xấu ác trong tâm. Chúng con xin được phát tâm xuất gia gieo duyên để tập sống đời tỉnh thức trong những ngày tháng ngắn ngủi của khóa tu học Phật pháp lần thứ 8  này với tâm nguyện sớm gieo được nhân lành Bồ đề thêm sâu lớn để chúng con được xuất gia sau này”.

Chư tôn đức chứng minh và tác pháp xuất gia cho các giới tử, mái tóc xanh được phủi sạch, thoáng chốc các giới tử trang nghiêm trong hình thức “đầu tròn áo vuông”, được sinh hoạt theo thời khóa người xuất gia và nguyện thực hiện trọn vẹn giới điều bẩm thọ. Kế đến, các giới tử được đăng đàn trước Tam sư Thất chứng lãnh thọ mười giới Sa di, thực hành đầy đủ oai nghi và nghi thức của tu sĩ.

Để các giới tử xuất gia gieo duyên được trải nghiệm đời sống thanh bần thủ đạo, chương trình “Khất thực và thọ trai” nơi rừng trúc được diễn ra lúc 10 giờ 30’. Đoàn tăng sĩ từng bước chân an lạc, trong màu huỳnh y giải thoát, giữa không gian thoang thoảng mùi hương với muôn ngàn hoa cúc rực rỡ. Các Phật tử trong chiếc áo dài truyền thống, áo tràng trang nghiêm, chấp tay quỳ hai tôn kính, hướng về đoàn tăng sĩ cúng dường thực phẩm, Chư tăng từng bước thanh thoát thọ nhận và chánh niệm thọ thực giữa rừng trúc bạt ngàn. Cổ lệ “trì bình khất thực giáo hóa chúng sanh” là một trong những hạnh Đầu đà cao cả, giúp cho người khất thực rèn luyện tâm nhẫn nhục, chuyển hóa tâm tham và ngã mạn đồng thời cũng để vun bồi phước lành cho chúng sanh.

Sau khi thọ thực, tất cả được lắng nghe pháp thoại từ Chư tôn đức, nhắc nhỡ các giới tử và Phật tử luôn phải biết “thiểu dục tri túc” để đời sống luôn được an lạc và hạnh phúc. Kế đến, đoàn tăng sĩ với những bước chân thảnh thơi, từng bước đi thanh thoát giữa rừng trúc trong khí trời se lạnh, như phục hiện lại hình ảnh tăng đoàn thời Đức Phật.

BBT xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận:


 

Bài viết cùng chuyên mục