Sun, 04 / 2019 6:10 PM | Thiện Hưng

Tối ngày 13/04/2019 lúc 19 giờ, khóa tu học Phật pháp lần thứ 9 tiếp tục thời tụng kinh A Di Đà. Sau thời kinh, đại chúng thi trắc nghiệm giáo lý. Nội dung thi giáo lý cơ bản, giúp các hành giả trong khóa tu hiểu thêm về Phật pháp. Lúc 21 giờ cùng ngày, đại chúng ngồi thiền tọa tĩnh tâm, kết thúc ngày đầu tiên tu học.

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận:

Ban TTTT khóa tu

Bài viết cùng chuyên mục