Mon, 04 / 2019 4:26 AM | Thiện Hưng

Chiều ngày 14/04/2019, lúc 14 giờ, chư Tôn đức đã quang lâm Đại hùng Bảo điện truyền trao quy giới cho các giới tử phát tâm lãnh thọ giới pháp. Một giới tử chia sẻ” con đã chờ đợi để được thọ quy giới đã lâu, hôm nay được Quy y Tam bảo lòng của con rất hoan hỷ.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Hình ảnh cúng quá đường và kinh hành niệm Phật

ĐĐ. Thích Thiện Hưng, đại diện các hành giả dâng lời tác bạch cúng dường

TT. Thích Thiện Thuận ban đạo từ

Các hành giả dâng lễ phẩm cúng dường chư Tôn đức

Quý Phật tử người Hàn Quốc tham gia khóa tu học

Lễ Quy y Tam bảo

Sau buổi lễ Quy y Tam bảo chư Tôn đức tiếp tục thời Vấn đáp Phật pháp. Các hành giả đã nêu ra rất nhiều câu hỏi. Nội dung các câu hỏi phong phú, bao gồm các vấn đề: giải nghi về oan gia trái chủ, chuyển hóa nghiệp duyên, giúp đỡ người nhưng lại bị chê bai, nhân duyên tiền định, phương pháp tu tập căn bản,… Chư Tôn đức đã giải thích tường tận đến các hành giả. Sau hai giờ đồng hồ, buổi vấn đáp Phật pháp đã kết thúc. Khóa tu học Phật pháp lần thứ 9 viên mãn. Khép lại một khóa tu với bao xúc cảm và bao ân tình mà BTC đã dành cho các hành giả. Chư Tôn đức không ngại đường xa cách trở, từ Việt Nam, sang Hàn Quốc tổ chức khóa tu học. Sự ngậm ngùi xúc đọng chia tay của các hành giả, nói lên được lòng biết ơn và lòng tôn kính đến chư Tôn đức trong BTC.

Xin tạm biệt tất cả những hành giả của khóa tu và hẹn gặp lại trong khóa tu học lần thứ 10 được tổ chức vào tháng 10 năm 2019.

Ban TTTT khóa tu

 

Bài viết cùng chuyên mục