Sat, 04 / 2019 1:11 PM | Thiện Hưng

Từ ngày 13-14/04/2019 Cộng Đồng Phật tử Viện Chuyên Tu tại Hàn Quốc, tổ chức khóa tu học tại chùa Tam Quang (삼광사) Tp. Busan (부산) Hàn Quốc.

Ngày đầu tiên, (13-04-2019), lúc 4 giờ 30 sau tiếng kẻng báo thức, đại chúng chuẩn bị cho thời khoá tụng kinh sáng, mặc dù thời tiết Hàn Quốc tháng tư khá lạnh nhưng ai nấy đều vân tập đầy đủ tại chánh điện.

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận:

Đúng 5 giờ sáng, bắt đầu thời hô canh toạ thiền do Đại Đức Thích Thiện Hưng khởi xướng. Sau thời thiền tọa, đại chúng đón nhận năng lượng tràn đầy để chuẩn bị khởi đầu cho khóa tu học lần thứ 9.   

5 giờ 30, đại chúng chính thức vào thời kinh Sám hối hồng danh do Thượng toạ Thích Minh Hạnh sám chủ.

Sám hối là cách để trải lòng mình đến chư Phật, nhờ uy đức của chư Phật cùng năng lượng kinh văn và lòng hành giả thanh tịnh mà vơi đi bao phiền muộn lo âu. Ngài Trí Giả Đại sư dạy: “chúng ta phải sám hối cho sạch nghiệp, vì nghiệp không sạch, Pháp đem vào cũng không sử dụng được”.

Sau những phút trải lòng trước Ngôi Tam Bảo, quý hành giả cảm thấy nhẹ nhàng tâm hồn hơn, tâm an lạc hơn, trí tuệ sáng suốt minh mẫn hơn. Thầm nguyện sẽ sửa đổi những thói quen tiêu cực và sống tích cực hơn, tạo nên chất liệu an lạc hạnh phúc thật sự.

Sau thời khóa Tụng kinh buổi sáng, đại dúng dùng sáng. Đến  8h30 Quý Phật tử vân tập tại giảng đường, tham dự thời khóa Vấn đáp Phật pháp dưới sự chứng minh của Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Trưởng BTC khóa tu học Phật pháp lần thứ 9, TT. Thích Minh Hạnh, ĐĐ. Thích Thiện Hưng, ĐĐ. Thích Tâm Hậu, ĐĐ. Thích Tâm Hỷ.

Sau lời sách tấn của TT. Thích Thiện Thuận, Quý Phật tử đã đặt ra nhiều câu hỏi, xoay quanh cuộc sống thường nhật vấp phải. Trong gần 2 giờ đồng hồ, những câu hỏi được giải đáp thỏa đáng, giúp các hành giả nhìn nhận rõ hơn về mọi việc để ứng dụng vào đời sống thường ngày.  

Thời pháp thoại kết thúc sau những lời đúc kết của TT. Thích Thiện Thuận, sau đó đại chúng dùng trưa và nghỉ ngơi.

Khóa tu sẽ được tiếp tục vào lúc 14 giờ 00 thời thuyết giảng Phật Pháp với chủ đề Hóa giải Phiền Não do TT. Thích Thiện Thuận chủ giảng.

Ban TTTT khóa tu

Bài viết cùng chuyên mục