Tue, 09 / 2022 3:17 PM | Thiện Hưng

Sáng ngày 18/9/2022, Viện Chuyên Tu II, xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức khóa Huân tu lần thứ 93 năm  2022 với sự chủ trì của Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Trụ trì Viện Chuyên Tu và sự tham gia của gần 300 hành giả.

Như thông lệ, phần kiểm tra giáo lý Phật học phổ thông mở đầu khóa tu học với chương trình kiểm tra trắc nghiệm kiến thức Phật học cơ bản, và tiếp tục nội dung tìm hiểu về Phật A Di Đà và 48 đại nguyện. Tiếp đó, trong thời Pháp thoại chính thức, TT. Thích Thiện Thuận đã thuyết giảng chủ đề: “Vai trò, trách nhiệm của cư sĩ trong Phật giáo”. 

Dẫn lời Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi: “Sau khi Như Lai nhập diệt, các Tỳ-kheo, các Tỳ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sống tôn trọng và quy thuận bậc Đạo sư, sống tôn trọng và quy thuận giáo pháp, sống tôn trọng và quy thuận Tăng chúng, sống tôn trọng và quy thuận học giới, sống tôn trọng và quy thuận lẫn nhau. Đây là nguyên nhân chánh pháp được tồn tại lâu dài sau khi Như Lai nhập diệt ”, Thượng tọa giảng sư khuyến tấn hàng cư sĩ tại gia muốn chánh pháp trường tồn, mỗi người đệ tử Phật phải nỗ lực nghiêm túc thực tập, hành trì giáo pháp của Thế tôn để hằng sống với sự tỉnh giác. Đó chính là nhiệm vụ hoằng pháp của người cư sĩ. Thông qua việc giữ gìn 5 điều giới luật đã thọ trì, sống đúng vai trò trách nhiệm của mình trong xã hội bằng  lối sống có đạo đức, lời nói hoà nhã, suy nghĩ thiện lành, thành tựu đời sống an lạc khi đến với đạo Phật, người cư sĩ sẽ là bài học thân giáo đầy thuyết phục mọi người có cảm tình với đạo Phật, đến với đạo Phật bằng niềm tin: đây là Chánh pháp, đây là con đường dẫn đến thật sự giải thoát khổ đau. 

Thượng tọa giảng sư cũng chỉ rõ: người cư sĩ có 2 vai trò chính là hộ trì Tam bảo và thừa tự pháp. Theo đó, kính trọng Đức Phật, tôn trọng con đường giải thoát của Đức Phật chỉ dạy, tôn trọng những người đang thực tập giáo pháp của Đức Phật trong đó có người xuất gia và người  tại gia, đó chính là hộ trì Tam bảo đúng pháp. Còn trong vai trò, trách nhiệm của người thừa tự pháp, người cư sĩ duy trì Phật pháp bằng cách hộ độ cho chư tăng hoằng pháp và tạo cơ hội nhân duyên cho có người kế thừa Phật pháp, truyền bá chánh pháp. Thừa tự pháp là vấn đề rất quan trọng trong đời sống Phật tử tại gia. Để thực hiện vai trò trách nhiệm này, người cư sĩ phải tinh tấn học hỏi tinh hoa giáo lý và có chánh kiến trong việc  thực tập làm cho giáo pháp Đức Phật được duy trì và tỏ rạng. Sẵn sàng động viên, khích lệ tinh thần và hoan hỷ cho con em có chí xuất gia để chánh pháp có người kế thừa lâu dài.

Sau thời pháp thoại, Thượng tọa trụ trì đã làm lễ truyền trao Tam quy ngũ giới cho gần 20 hành giả.

Diệu Hồng – Thiện Từ

Bài viết cùng chuyên mục