Mon, 07 / 2022 9:16 PM | Thiện Hưng

Sáng ngày 25/7/2022, gần 300 hành giả đã câu hội về Viện Chuyên Tu II, xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai tham dự khóa Huân tu lần thứ 91 năm  2022 dưới sự chủ trì của Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Trụ trì Viện Chuyên Tu.

Phần kiểm tra giáo lý Phật học phổ thông mở đầu khóa tu học với chương trình kiểm tra trắc nghiệm kiến thức Phật học cơ bản, nội dung tìm hiểu về Phật A Di Đà và 48 đại nguyện.

Tiếp đó, trong thời Pháp thoại chính thức, TT. Thích Thiện Thuận đã thuyết giảng chủ đề: “Hộ Trì Chánh Pháp” nhằm  sách tấn chư hành giả tu tập tinh tấn để có trí tuệ thực hành thệ nguyện hộ trì Tam bảo, bảo vệ Phật pháp, bảo vệ Tăng bảo chơn chánh giữa thế gian đầy tham chấp và giả tạm.

Thông qua một số câu chuyện cổ Phật giáo đầy ẩn dụ giáo dục như Sư tử trọng Pháp tên Kiên Thệ ở xứ Ba-la-nại, vốn là tiền thân của Đức Phật Thích Ca hay câu chuyện Đức Phật ở trong rừng cùng voi già và khỉ già trong mùa an cư thứ 10 tại xứ Kosambi; gần thời hiện đại hơn là  câu chuyện xứ Trung Hoa về nhân vật nguyên soái Nhạc Phi bị gian thần Tần Cối hãm hại, Thượng tọa giảng sư đã khéo léo dẫn dắt hành giả phân định thế nào là hộ trì Tam bảo đúng chánh pháp.

Người Phật tử là một trong tứ chúng đồng tu của Phật giáo, bình đẳng với nhau trước nhân quả, tội phước, giải thoát và chứng quả. Người tu tại gia tuy không khoác áo tu sĩ, nhưng biết làm điều thiện đều có thể đạt Thánh quả thù thắng như người chứng A-la-hán. Đức Phật luôn xem Phật tử là những cận sự nam, cận sự nữ gần gũi hộ trì chánh pháp. Nhưng, để thực hiện được vai trò nhiệm vụ hộ trì chánh pháp, người Phật tử nhất định phải có tuệ giác trong nhận định và hành xử với thệ nguyện cúng dường Tam bảo. Cúng dường, trợ duyên cho chư Tăng không đúng lúc, đúng nơi, đúng người sẽ vô tình làm một số người tu thiếu đạo lực sa sút phẩm giá, sa vào con đường hưởng thụ, tạo nhiều nghiệp quả.

Do đó, người học Phật không nên cố chấp vào những quan điểm thiếu trí tuệ, không đóng khung niềm tin một cách cứng ngắt, không ủng hộ nguời trá hình tu sĩ. Chính những sự hậu thuẫn không đúng đắn của một số Phật tử đã vô tình tiếp tay duy trì, phổ biến tình trạng khất thực phi pháp, làm ảnh hưởng hình ảnh đẹp đẽ của Tăng đoàn Phật giáo, tạo cơ hội cho những kẻ lợi dụng áo tu sĩ trục lợi mưu sinh phi pháp.

Bên cạnh đó, trí tuệ của người học Phật cũng sẽ giúp người Phật tử biết cách điều chỉnh hành vi, khẩu ngữ trước những hiện tượng còn chưa đúng của một số người xuất gia. Thái độ đúng nhất là tạo cơ hội để các bậc tôn túc nhắc nhở, chuyển hóa người tu còn giãi đãi; thay vì buông lời báng bổ, tỏ thái độ đối kỵ với người tu. Đó hoàn toàn không phải hành vi người Phật tử chơn chánh. Còn nhớ, sư tử Kiên Thệ trước khi chết vì ác tâm của gã thợ săn đội lốt thầy tu đã từng đọc bài kệ:

“Nguyện tự chịu bỏ thân mạng,
Trọn đời không khởi ác tâm.
Hại người mặc áo hoại sắc.
Nguyện tự chịu bỏ thân mạng,
Trọn đời không khởi ác tâm.
Ðối với các bậc xuất gia.”

Đó cũng là lời nhắc nhở cho tất cả những người con Phật đang mang trong mình sứ mạng duy trì mạng mạch Phật pháp.

Sau thời pháp thoại, đại chúng có thời kinh ngắn, dùng trưa và Thượng tạ trụ trì đã làm lễ truyền trao Tam quy ngũ giới cho gần 40 hành giả.

Diệu Hồng – Thiện Từ

Bài viết cùng chuyên mục