Mon, 09 / 2020 9:51 PM | Thiện Hưng

Sáng ngày 20/9/2020, hơn 500 hành giả đã tụ hội về Viện Chuyên Tu II, xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai tham dự khóa Huân tu lần thứ 80 dưới sự chủ trì hướng dẫn của Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Trụ trì Viện Chuyên Tu.

Phần kiểm tra giáo lý Phật học phổ thông mở đầu khóa tu đã tạo một không khí thi đua  học tập, tìm hiểu kinh điển giáo pháp Như Lai.

Trong thời pháp thoại chính thức, nhân không khí mùa Vu Lan Thắng Hội vẫn còn đồng vọng , Thượng tọa Thích Thiện Thuận, trụ trì Viện Chuyên Tu đã thuyết giảng chủ đề “Báo Hiếu Thế Nào Là Hợp Lý”, giúp chư hành giả tìm hiểu về tinh thần Hiếu đạo trong lời dạy của Chư Phật.

Bằng những dẫn chứng thực tế sinh động trong cuộc sống đời thường, đến việc phân tích sâu sắc, thâm thúy  những lời dạy trong kinh điển Phật học về Hiếu đạo. Thượng tọa giảng sư đã mở ra một góc nhìn từ bi trí tuệ về đạo làm con. Theo đó, tình yêu thương cha mẹ dành cho con cái là chất liệu đầu tiên nuôi lớn tâm hồn con người. Con cái có trách nhiệm đáp lại tình yêu thương đó, dùng tâm hồn được nuôi lớn bằng tình yêu thương đáp lại công ơn cha mẹ. Và muốn đoạn tận khổ đau, đem lại bình đẳng, bình an trong xã hội loài người, giúp con người hướng tới sự tu tập phải lấy đạo hiếu làm căn bản.

Nói khác đi, dưới góc nhìn Phật học, hiếu đạo tức là từ bi. Lục Độ Tập Kinh chỉ rỏ: đâu phải chỉ thương cha, thương mẹ là đã làm tròn hiếu đạo của một người con; mà cần phải hướng cha mẹ về đường ngay nẻo chánh, giúp cha mẹ vượt qua sai lầm tà kiến, giúp cha mẹ thoát khỏi khổ đau về những quan niệm sai lầm. Xuất phát từ  tình yêu thương, chúng ta mới chăm sóc cha mẹ vô điều kiện trong mọi hoàn cảnh, nghèo khổ, bệnh hoạn. Thiếu yếu tố tình yêu thương và  chất liệu từ bi không thể nào làm tròn đạo hiếu được.

Trong Kinh Phạm Võng, hiếu còn là giới. Khi thương cha, thương mẹ phải tự mình sống nghiêm túc, răn nhắc mình siêng làm điều thiện, tránh làm điều ác, tránh điều xấu; không làm điều sai trái để cha mẹ đau buồn. Làm được những điều đó là đã giữ giới. Và chúng ta đang dần dần trở thành người con hiếu đạo.

 Trong góc độ Đại thừa giáo, hiếu cũng được hiểu là đang vượt qua ngã chấp, hy sinh những cái mình đang có như vật chất, sức khỏe, niềm vui …, nói chung là  những cái riêng tư để mang đến cho cha mẹ sự vui vẻ, bình an.

Tóm lại, dưới góc nhìn Phật học, bản chất hiếu là ba chất liệu : từ bi, giới, vô ngã chấp. Hiếu đạo không đơn giản là cung phụng vật chất, cơm ăn áo mặc cho cha mẹ, mà phải đánh thức các tuệ giác để cha mẹ hiểu nhân quả, tin nhân quả, làm lành lánh dữ để chính họ bước qua khổ đau. Báo hiếu như thế mới là báo hiếu đúng nghĩa, mà thời đại nào cũng lấy đó làm nền tảng định lượng cho vấn đề đền ơn các đấng sinh thành.  

Nằm trong nội dung chương trình khóa tu, vào buổi chiều, Thượng tọa giảng sư đã chứng minh, chủ trì Lễ thọ Tam quy, Ngũ giới cho khoảng 30 Phật tử.

Vào  thời khóa buổi chiều, Thượng tọa giảng sư đã dành 30 phút giải đáp một số  thắc mắc của chư hành giả về Phật pháp, tập trung nhiều về vấn đề  hồi hướng công đức và sự thọ nhận công đức hồi hướng.

Thời Mông Sơn Thí Thực do Chư tăng và đại chúng nhiếp tâm tụng niệm đã kết thúc một ngày tu học đầy an lạc của đạo tràng Viện Chuyên Tu.

Diệu Hồng – Thiện Từ

Bài viết cùng chuyên mục