Tue, 09 / 2019 9:17 PM | Thiện Hưng

Ngày 22/9/2019,  khóa Huân tu lần thứ 68 đã diễn ra tại Viện Chuyên Tu 2, xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, với chương trình tu học Một ngày an lạc có sự tham gia của gần 500 hành giả. Mở đầu Chương trình tu học một ngày vẫn là phần tri trắc nghiệm giáo lý với những kiến thức Phật học phổ thông, giúp hành giả ôn luyện và nắm bắt vững vàng giáo lý cơ bản. Tiếp theo, hành giả tu học đã  được nghe  pháp thoại có chủ đề: “Hạnh Nguyện Bồ Tát Phổ Hiền” được cấu thành một chương trong Hoa Nghiêm Kinh với tên gọi “Nhập bất khả tư nghì cảnh giới Phổ Hiền Bồ-tát hạnh nguyện” do TT. Thích Thiện Thuận thuyết giảng.

Mở đầu bài giảng, Thượng tọa giảng sư đã giới thiệu sơ lược hành trình cầu đạo gian nan  của Thiện Tài đồng tử  với chí nguyện thành tựu Phật quả, độ hóa chúng sanh. Với chí nguyện đó, Thiện Tài đồng tử đã trải qua cuộc gặp gỡ cầu đạo lần lượt với 53 Thiện hữu tri thức. Khởi nguồn là Tỳ kheo Đức Vân và cuối cùng là ngài Phổ Hiền Bồ-tát. Nhập bất khả tư nghì cảnh giới Phổ Hiền Bồ-tát hạnh nguyện là chương Kinh trình bày sự kiện sau cùng khi Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Bồ tát Phổ Hiền. Được Bồ tát đem hết hạnh nguyện tu tập từ vô lượng kiếp nói lại cho nghe, tóm tắt trong 10 hạnh nguyện :

  • 1. Kính lễ tất cả các Đức Phật.
  • 2. Xưng danh hiệu và khen ngợi các Đức Phật.
  • 3. Cúng dường rộng lớn.
  • 4. Sám hối nghiệp chướng.
  • 5. Hoan hỷ với công đức người khác.
  • 6. Thỉnh cầu Chư Phật truyền bá giáo pháp.
  • 7. Thỉnh cầu Chư Phật trụ thế lâu dài.
  • 8. Noi theo  Chư Phật tu học.
  • 9. Tùy thuận theo mong muốn của chúng sanh.
  • 10. Hồi hướng mọi phước đức tu tập hiến tặng tất cả chúng sanh.

Trong phần trình bày, Thượng tọa giảng sư đã dẫn dắt các hành giả tu tập noi gương Thiện Tài đồng tử phát tâm gần gủi Thiện hữu tri thức, những người có đời sống nhẹ nhàng, không để sự tham lam, sân hận làm chủ trong tất cả cảm xúc và hành động. Xác định người tu tập không làm đau khổ bất cứ chúng sanh nào dù bằng lời nói, bằng hành động; không đoạn trừ chúng sanh  mà  phải giúp chúng sanh vượt qua nghiệp chướng khổ đau và được giác ngộ.

Thượng tọa giảng sư nhắc nhở:  Hành Bồ tát đạo là thực tập theo con đường Bồ tát Giác ngộ chúng sanh. Trong tu tập,  người Phật tử phải lấy từ bi tâm làm đầu. Noi theo gương Chư Phật với lời phát nguyện cao cả: Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ.

Thời pháp thoại tạm dừng lại với phần 1, chương trình khóa Huân tu lần thứ 68 của đạo tràng Viện Chuyên Tu được tiếp nối với thời kinh Sám hối hồng danh, lạy Vạn Phật, Quy y Tam bảo. Và chính thức kết thúc với thời Mông sơn thí thực vào buổi chiều.

Xin giới thiệu một số hình ảnh trong khóa Huân tu:

Tin: Diệu Hồng, Ảnh: Thiện Từ

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục