Tue, 09 / 2018 9:37 AM | Ban Biên tập

Ngày 16/9/2018, như thông lệ hằng tháng, khóa Huân tu lần thứ 57 đã diễn ra tại Viện Chuyên Tu 2, xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, với sự tham dự của trên 500 hành giả.

Thượng tọa Thích Thiện Thuận – Trụ trì Viện Chuyên Tu đã mở đầu chương trình tu học một ngày với bài thuyết giảng có chủ đề: Ý Nghĩa Thí Thực Cô Hồn.

Thông qua bài giảng, Thượng tọa giảng sư xác định ý nghĩa của nghi thức cúng tổ tiên, cúng cô hồn, cúng Mông sơn thí thực… là truyền thống nghĩ về người đã khuất, đó là một đạo lý Phật giáo cao cả, là sự kết nối giữa người quá khứ và người hiện tại, dù người xưa chỉ còn là thể phách, anh linh. Những người đã khuất, do nhân duyên nghiệp báo chưa được siêu thoát, nếu không được chăm sóc, họ sẽ là những hương linh vất vưởng, đó gọi là cô hồn. Nếu họ được người hiện tại chăm sóc, giúp đỡ bằng những lời tâm tình, những thời kinh siêu độ, gởi cho họ năng lượng của sự tỉnh giác chánh niệm, giúp họ tự chuyển hóa nghiệp, họ sẽ hướng thiện, quy y Tam bảo.

Thượng tọa giảng sư cũng giới thiệu về nguồn gốc nghi thức cúng Đại Mông sơn và Tiểu Mông sơn thí thực cho cô hồn. Đây là hình thức khai thị, sám hối, giới thiệu cảnh giới Cực Lạc cho hương linh. Chúng ta dùng các bài kệ, thần chú, lời Phật dạy siêu độ cho hương linh giúp họ tỉnh thức. Tìm gặp nơi nương tựa, các cô hồn sẽ tự phát khởi những ý niệm thiện, tự tu tập để tự giải thoát cho chính họ. Đó chính là ý nghĩa của các thời kinh trai đàn chẩn tế, siêu độ vong linh, thí thực cô hồn.

Liên hệ đời sống thực tại, Thượng tọa giảng sư đã mở rộng vấn đề ra những người mất niềm tin, mất phương hướng, không tìm thấy chỗ nương tựa tâm linh, tự cô lập mình trong thế giới của sự cố chấp, đầy bản ngã. Đớn đau kêu gào, than vãn về sự lạc lõng bơ vơ, đói khát đời sống tâm linh, đói khát yêu thương ngay bên những người thân của mình…, họ cũng lạc loài như những cô hồn vất vưởng. Nói chung, “cô hồn” ở ngay trong tâm ta; khi ta thương “cô hồn” trong tâm mình, mình mới thương được muôn loài hữu tình. Không tìm được cho mình bến đỗ tâm linh, không thể thành Phật ở tương lai.

Chúng ta phải luôn tự cảnh tỉnh, tự nhắc nhở chính mình, quán chiếu, buông bỏ những cố chấp, si mê trong đời sống, không để những đói khát về sự quan tâm, tình yêu thương biến ta thành những “cô hồn” trong đời sống thực tại.

Thượng tọa giảng sư kết thúc phần 1 bài giảng với lời giới thiệu một hình tướng của Quán Âm Bồ tát  trong hành trạng Tiêu Diện Đại sĩ.

Tiếp tục nội dung chương trình khóa Huân tu,  đạo tràng Viện Chuyên Tu đã khởi tụng thời kinh Sám hối hồng danh, lạy Vạn Phật. Và khóa Huân tu lần thứ 57 đã chính thức kết thúc với thời Mông sơn thí thực vào buổi chiều.

Tin ảnh: Diệu Hồng – Thiện Từ

Bài viết cùng chuyên mục