Thu, 10 / 2017 6:41 PM | Ban Biên tập

         Ngày 15/10/2017 vừa qua Viện Chuyên Tu 2 (ấp Bình Lâm, Lộc An, Long Thành, Đồng Nai) đã tổ chức Khoá Huân tu lần thứ 46 cho khoảng 1.000 hành giả khắp nơi về tham dự.

         Trong Khóa Huân tu này, Thầy Trụ trì thuyết giảng chủ đề “Kinh Thắng Man – phần 5” về chánh trí mà phu nhân Thắng Man phát đại nguyện. Tất cả những gì chúng ta hiểu biết chưa thật sự là chánh trí. Chánh trí là tuệ quán giải thoát. Để có sự chứng đạt ấy, hành giả phải thực hành dõng mãnh kiên trì.

Sau thời thuyết giảng, hành giả tiếp tục chương trình ngày huân tu: lạy Kinh Vạn Phật, dùng cơm quả đường, công phu chiều.

Có hơn 100 thiện nam tín nữ phát tâm đã được Thầy Trụ trì cử hành lễ truyền trao Tam Quy Ngũ Giới.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHÓA HUÂN TU

Bài viết cùng chuyên mục