Tue, 04 / 2019 2:48 PM | Thiện Hưng

Ngày 21/4/2019, khóa Huân tu lần thứ 63 đã diễn ra tại Viện Chuyên Tu 2, xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, với sự tham dự của trên 800 hành giả từ nhiều vùng miền về tham gia tu học. Đầu giờ đại chúng được làm bài trắc nghiệm giáo lý. Sau giờ học giáo lý, đại chúng cung đón TT. Thích Thiện Thuận, trụ trì Viện Chuyên Tu thuyết giảng với chủ đề: Ý Nghĩa Nghi Thức Thí Thực Cô Hồn (phần cuối). Sau khi giải thích cặn kẻ nội dung và mục đích ý nghĩa của Nghi thức cúng thí thực cô hồn, Thượng tọa giảng sư đi sâu vào ý nghĩa các Thần chú có uy lực Siêu đẳng trong Nghi thức cúng thí thực có tác dụng gia trì, hộ niệm cho các loài Ngạ quỷ, Cô hồn được ăn, uống, nghe Phật pháp, siêu sanh Tịnh độ. 

Nhân đây, Thượng tọa giảng sư đặc biệt lưu ý nhắc nhở đại chúng, các vong hồn lúc sanh tiền đã tạo nhiều tội ác, chưa có tâm thanh tịnh, còn nhiều tham, sân, si, ác kiến, đố kỵ, ngã mạn, ngã sở, v.v…Chính họ tự tạo ra địa ngục khổ sở, xiềng xích trói buộc, khổ đau, tăm tối nơi cõi u minh. Để giúp giải thoát, khai mở tâm thức u tối của vô số Cô hồn, Ngạ quỷ, hương linh, giúp họ thấy được Phật, được Pháp, được  Tăng, nghe được lời phát lồ sám hối mà vượt ra khỏi các cõi địa ngục, Ngạ quỷ để siêu sanh Tịnh độ, đại chúng cần phải quy y Tam bảo và nuôi lớn tâm từ bi của mình thì mới tiếp xúc được các loài đang đau khổ, tưới tẫm hạt giống lành, xây dựng niềm tin cho người đang cần cứu giúp. Khi đó, chính trong lòng người đang cúng thí thực cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc và an lạc.

Sau thời pháp thoại, toàn thể đại chúng dùng trưa quá đường. Chiều lúc 14 giờ  khóa lễ niệm Phật, sám hối và phổ thí thập loại chúng sanh. Khóa huân tu khép lại lúc 16 giờ.

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận:

 

Diệu Hồng – Thiện Từ

 

Bài viết cùng chuyên mục