Tue, 06 / 2019 5:47 AM | Thiện Hưng

Ngày 23/6/2019, tiếp tục chương trình tu học Một ngày an lạc, khóa Huân tu lần thứ 65 đã diễn ra tại Viện Chuyên Tu 2, xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, với sự tham gia tu học của trên 700 hành giả đến từ nhiều vùng miền. Chương trình tu học một ngày được mở đầu với phần thi giáo lý và pháp thoại tiếp theo có chủ đề: Bậc Thầy Của Trời, Người (phần 2) do TT. Thích Thiện Thuận thuyết giảng.

Thượng tọa trình bày những phương pháp mà Đức Phật thực hành và dạy chư đệ tử để thành công trên con đường chuyển hóa nội tâm và làm chủ bản thân, có được cuộc sống an vui. Thượng tọa giảng sư đã đúc kết phương cách mà đức Phật hướng dẫn giải quyết tất cả những vấn đề lớn, nhỏ trong đời sống một cách biện chứng khoa học bằng 4 bước căn bản.  

Cụ  thể hóa đó là:

– Bước thứ nhất: định hình, xác định tính chất vấn đề, nhận ra vấn đề cần giải quyết.

– Bước thứ hai: xác định mối quan hệ nhân quả, tìm ra nguyên nhân “tại sao” để làm sáng tỏ vấn đề, có định hướng đúng.

– Bước thứ ba: phải biết nhìn để thấy viễn cảnh hướng đến. Chấm dứt (khổ đau) hay kéo dài (an lạc) là đích đến được xác lập để phấn đấu thực hiện.

– Bước thứ tư: tìm giải pháp cụ thể để chấm dứt tình trạng khổ đau hay tìm cách duy trì an lạc, hạnh phúc.

Có nhiều giải pháp khác nhau được Đức Phật hướng dẫn để mỗi người có thể ứng dụng vào hoàn cảnh sống của mình, vấn đề của mình. Nhưng căn cơ nhất là 8 con đường chân chánh (Bát chánh đạo) hàm tàng 3 phương diện: đạo đức trong sạch; định tĩnh an ổn; trí tuệ sáng suốt. Đó là: – Thấy chơn chánh – Tư duy chơn chánh – Nói lời chơn chánh – Hành động chơn chánh- Đời sống chơn chánh – Siêng năng chơn chánh – Nhớ nghĩ chơn chánh – Thiền định chơn chánh.

4 bước giải quyết vấn đề dựa trên các nguyên tắc căn bản của Tứ đế (4 chân lý cao thượng) là lăng kính nhiệm màu, trí tuệ, định hướng cho tư duy xác lập quy trình giải quyết vấn đề một cách biện chứng khoa học. Bắt đầu bằng tư duy, tiến đến xây dựng niềm tin trên hệ thống nhận thức và đưa đến hành động đúng.

Thượng tọa giảng sư nhắc lại lời Đức Phật từng dạy: “Xưa cũng như nay, Ta chỉ nói đến sự thật về khổ đau. Ta chỉ nói về nguyên nhân của khổ đau. Và ta chỉ nói đến sự đoạn tận khổ dau. Ta chỉ  nói đến  con đường dẫn đến sự đoạn tận khổ đau.” ( Kinh Tương Ưng Bộ) – Cuộc sống sẽ an vui, phiền não sẽ đoạn tận nếu mọi người không đè nén tâm mình mà biết quán sát tâm một cách có ý thức. Tỉnh thức nhận diện những niệm thiện-ác xuất hiện trong tâm để nuôi dưỡng những hạt giống tốt lành. Vì tâm niệm tiêu cực không thể sống trong môi trường trí tuệ tỉnh thức, sáng suốt. Đức Phật cũng dạy rằng không có người thiện, kẻ ác mà chỉ có hành vi thiện ác. Chính vì vậy, không có ai là kẻ thù mà kẻ thù của chúng ta chính là vô minh. Và vì vô minh, hôm nay chúng ta có thể tốt, nhưng ngày mai vẫn có thể thành xấu nếu như chúng ta chủ quan, ngạo mạn không tỉnh thức phòng hộ, quán sát tâm ý của mình.

Sau thời pháp thoại, chương trình khóa Huân tu lần thứ 65 được tiếp nối với thời kinh Sám hối hồng danh, lạy Vạn Phật, kinh hành niệm Phật. Đầu giờ chiều đại chúng lạy Vạn Phật và khóa Huân tu lần thứ 65 đã chính thức kết thúc sau thời Mông sơn thí thực.

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận trong khóa tu:

Diệu Hồng – Thiện Từ

Bài viết cùng chuyên mục