Thu, 07 / 2022 8:40 PM | Thiện Hưng

Sáng ngày 28/07/2022 (30/6/ Nhâm Dần), khoảng 140 vị Tăng sĩ hành giả an cư khu vực núi Thị Vải, làng Vạn Hạnh đã vân tập về Trường hạ Vạn Thiện tham dự Lễ thuyết giới (bố-tát) của chúng Tăng theo luật Phật chế định trong không khí trang nghiêm, hòa hợp của đại tăng.

Thật xúc cảm khi nghe từng lời của vị Bố-tát sư nhắc nhở các chú Sa-di: “Chúng Sa-di lắng nghe, thân người khó được, giới pháp khó gặp, thời khắc dễ qua, đạo nghiệp khó thành. Các vị gắng giữ thân khẩu ý cho thanh tịnh, siêng học kinh luật luận, kính giữ đừng có buông lung.” Các Chú Sa-di đồng thanh hô vang cả núi rừng: “Y giáo phụng hành.” Khi đại chúng Tăng nhóm lại, mọi người đều tuân thủ lời Phật dạy: Tập họp đúng chánh pháp, thảo luận đúng chánh pháp, giải tán đúng chánh pháp. Đó là dấu hiệu được biết đoàn thể Tăng-già khu vực đó hòa hợp, Phật giáo hưng thịnh.

Vị Thượng tọa trùng tuyên giới đã thật tha thiết hỏi đại chúng từng thiên giới: “Nay xin hỏi chư Đại đức trong giới đây có thanh tịnh không, chư Đại đức trong giới đây thanh tịnh thì im lặng.” Mỗi tăng sĩ Phật giáo gặp nhau mỗi nửa tháng để nhắc nhở nhau tiến tu đạo nghiệp, cùng nhau nghe lại giới Phật chế đã thọ để tự soi rọi tự tâm tự thân hướng đến sự thanh tịnh hóa các nghiệp. Tu tập không mong chứng đắc quả cao, chỉ mong không tạo thêm nghiệp chướng cũng là làm người tốt trong thời đại ngày nay.

Ban TT-TT hạ trường

Bài viết cùng chuyên mục