Mon, 01 / 2021 10:50 AM | Thiện Hưng

BBT xin giới thiệu một số hình ảnh của Phiên Chợ Quê Hương được tổ chức vào ngày 24/01/2021 nhằm ngày 12/12/Canh Tý tại Viện Chuyên Tu 2.

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục