Mon, 01 / 2019 11:04 AM | Thiện Hưng

BBT xin giới thiệu một số hình ảnh Phiên chợ quê hương năm 2018 tại Viện Chuyên Tu, được tổ chức ngày 20/01/2019 nhằm ngày 15/12 ÂL

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục