Wed, 07 / 2020 7:33 PM | Ban Biên tập

Sáng ngày 22/7/2020, TT. Thích Thiện Thuận quang lâm trường hạ Tịnh xá Ngọc Thạnh thuyết giảng chủ đề “Hiểu Đúng Phật Giáo” với sự tham gia của gần 300 hành giả Tăng Ni an cư của ba trụ xứ gồm thiền viện Minh Đức, tịnh xá Ngọc Dinh và tịnh xá Ngọc Thạnh thuộc địa phận xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Thượng tọa chia sẻ về kiến thức căn bản với Tăng Ni những vấn đề hiểu lầm Phật giáo xưa nay trong đại đa số quần chúng cần được hiểu đúng thuộc các phạm trù như: Đức Phật là huyền thoại, Vãng sanh Cực Lạc là mục tiêu cuối cùng, Đức Phật ban tài giáng lộc, niệm Phật là đọc danh hiệu Phật, Đạo Phật có tính huyền bí, Đạo Phật chủ trương xin xăm giải hạn…

Bài viết cùng chuyên mục